Leçon 2

Дд

 

да   дэ   ди   до   ду   дө   дү

ад   эд   ид   од   уд   өд   үд

 

дар, дэр, дор, дур, дөр, дүр, дан, дэн, дун, дүн, дам, дэм, дом, дал, дэл, дөл

даам, даага, дээл, дээс, дэлхий, адар, өдөр, идэр, дээр, доор, дүүрэн

 

Дуслыг хураавал далай, дуулсныг хураавал эрдэм.

 

 Бб

 

ба   бэ   би   бо   бу   бө   бү

бар  бэр  бид  бог  бут  бөх  бүс

 

байр, бийр, бөөр, бараа, бороо, бүрээ, буг-буга, бамбар, бөмбөр, бөмбөг

балаг, бэлэг, булаг, бүлэг

 

Баавгайн бамбарууш хөөрхөн.

ь

 

ам-амь   бар-барь   хор-хорь   тав-тавь  

барах-барих   халах-халих   анах-аних   урах-урих   харах-харих

 

урь   харь   ань   тарь   холь

 

Цц

 

ца   цэ   ци   цо   цу   цө   цү

 

цас   цэг   цом   цув   цөн   цүнх

цаас   цээнэ   цоор   цуу   цөөн   цүүц

 

цан, цана, цам, цамц, цээр, цэс, цэн, цэнэг, цэцэг, цэцэрлэг, цол, цонх, цаг

ууц, үүц, нууц, сууц, нөөц

 

Цэцэн үг:

               Цаасан дээр нэртэй

               Цасан дээр мөртэй хүн

 

Чч

 

ча   чэ   чи   чо   чу   чө   чү

 

чарга, чихэр, чоно, чулуу, ач, ич, оч, навч, хавч, хөвч, товч

 

Чиний, миний чигчий хуруу

 

 

Жж

 

жа   жэ   жи   жо   жу   жө   жү

 

жам, жим, жолоо, журам, жөтөө, жүжиг

хаж, хэж, хүж, ажил, ижил, ээж, цээж, цоож, жавар, жаргал, жигүүр, жижүүр

 

Ажлын их амжилт хүсье.

 

 

 

 

Зз

 

за   зэ   зи   зо   зу   зө   зү

зам, зэл, зол, зул, зөн, зүг

 

аз, эз, зээ, зоо, зуу, зөө, зүү

 

Зовох цагт нөхрийн чанар танигдана.

 

Яя

 

я   яв   яс   уя   хая   ууя

яа   яав   яам   уяа   хаяа   хаая

 

янгир, янзага, ая, аяга, аянга, уянга, маяг, хаяг, таяг, бяр, баяр

Уяа уяя.

 

Ее

 

эе, үе, ер, ес, үер, үен, бие, нээе, хүргэе, өргөе, өгье, хэлье, үзье

ерөө, ерөөл, ерөөе

 

Есөн арав ер.

 

 

Ёё

 

ё   ёроол   оё   соёрх   ёр

ёо   ёотон   оёо   соёо   ёс

 

соёл, гоёл, сольё, хольё, больё

ёр нүгэл, ёс журам, ёл шувуу

 

Өмнөговь аймагт Ёлын ам гэдэг үзэсгэлэнт сайхан газар байдаг.

 ъ

 

ав-я     яв-я     ор-ё    сур-я

авъя    явъя    оръё   суръя

 

очъё, оръё, олъё, уншъя, бодъё, уулзъя

 

 

Юю

 

ю, юу, юм    Юу вэ? Юу юм бэ? Сонин сайхан юутай вэ?

юүлэх, юүлнэ, юүлсэн, юүдэн малгай

 

юу? юуны? юунд? юуг? юунаас? юугаар? юутай?

 

 

Пп

 

пуужин, пял таваг, пянз, пүрш, пепси, принтер, пүрэв гариг

 

 

Кк

 

кино, клуб, компьютер, компани, марк, парк, Канад, Америк

 

Фф

 

фанта, физик, фото, Франц, телефон, магнитофон, гольф, симфони