Leçon 3

                                ҮГ, ӨГҮҮЛБЭР, Яриа

                         MOTS, PHRASES, CONVERSATION

 

        Яриа. Танилцах.

                                         Conversation. Faire connaissance.

 

-Сайн байна уу?

-Сайн. Та сайн байна уу?

-Танилцъя. Би монгол хүн. Миний нэрийг Түмэн гэдэг.Таны нэрийг

хэн гэдэг вэ?

-Миний нэрийг Андрэ гэдэг. Би франц хүн.

-Би тантай танилцсандаа баяртай байна.

-Баярлалаа. Би ч бас тантай танилцсандаа баяртай байна.

Шинэ үг:      Nouveaux mots

 

Сайн байна уу?-    Bonjour?

Та-         vous

танилца-       faire connaissance

Би-     je, moi

Миний-         mon, ma, mes

Нэр-   nom

           Таны- votre

            Хэн-               qui

Тантай-         avec vous

Танилцсандаа-       d`avoir connu

Баяртай байх-        content

Баярлалаа- merci

Бас-   aussi

Тийм ээ- oui